Kräftfiske

i Sätra Bruks vatten 2022

Sätra Bruk AB erbjuder kräftfiske från båt på delar av sjön Vikens vatten. Det är 14 sträckor som kan bokas från 3 augusti tom 30 september. Man bokar från kl. 15.00 dag 1 tom kl. 15:00 dag 2

Boknings förfrågan

Om ni vill boka fler datum på samma sträcka så tryck på första datumet, håll sedan ner ctrl knappen och tryck på de andra datumen.

REGLER

 • Kräftfiske är endast tillåtet från båt.
 • Sträckans avgränsning framgår av bifogad karta.
 • Fiskegräns från land – max. 150 m.
 • Max 20 kräftmjärdar/burar får användas samtidigt.
 • Kl. 15.00 första fiskedatumet får redskapen läggas i. Ett fiskedygn sträcker sig sedan till kl. 15:00 dagen därpå då samtliga redskap skall vara upplockade.
 • Arrendeavtal skall medföras under fisket och kunna uppvisas på fisketillsyningsmans begäran.
 • Kräftfiskearrendet får inte säljas eller på annat sätt överlåtas. 

OBS! Det är upplevelsen av kräftfiske som erbjuds – inte ett visst antal kräftor…

Pris per dygn: 550 kr inkl.moms.

Arrendeavtal samt faktura skickas ut i god tid innan bokat datum.

För att boka flera dagar håll ner ctrl för att markera flera dagar.

Du anmäler ditt intresse här på sidan, vi svarar på din anmälan inom 5 vardagar.

Fiskeregler Edsån

Fiskeregler

Dygnskort vuxen och junior gäller i 24 timmar från fiskestart, med ett spö och en maxfångst av 3 laxartade fiskar. 

Eftermiddagskort vuxen och junior gäller mellan kl 15.00 och 24.00 och berättigar till fiske med ett spö och en maxfångst av 2 laxartade fiskar.

Dygnskort Familj gäller 2 vuxna och deras barn t.o.m. 15 år 24 timmar från fiskestart, 1 spö per familjemedlem och en maxfångst av 6 laxartade fiskar.

Eftermiddagskort Familj gäller 2 vuxna och deras barn t.o.m. 15 å från 15:00 till 24:00, 1 spö per familjemedlem och en maxfångst av 4 laxartade fiskar.

Fångad laxartad fisk räknas som tagen fisk på kvoten.
När fiskekortets fångstkvot är nådd erfordras nytt fiskekort

Till ett spö får fästas högst tre flugor eller ett drag med två upphängare eller en krok med bete. Mäskning är inte tillåtet.

Vi eftersträvar att uppnå en naturlig reproduktion av Öring i Edsån, detta medför att vi har infört ett minimimått för öringen. Öring under 50 cm måste släppas tillbaka och hanteras varsamt. En öring under minimimåttet räknas ej som fisk tagen på fiskekortskvoten.

Under lekperioden 1/10 – 30/11 är allt fiske efter öring förbjudet.

Fiskekortet är personligt och skall kunna uppvisa tillsammans med giltig legitimation på tillsyningsmans anmodan.

Pris fiskekort

 • Dygnskort Vuxen: 150 SEK
 • Dygnskort Junior (10-15 år): 100SEK
 • Dygnskort Familj: 300SEK
 • Eftermiddagskort Vuxen: 100SEK
 • Eftermiddagskort Junior:70SEK
 • Eftermiddagskort Familj: 200SEK

Barn under 10 år fiskar på målmanskvot.

Fiskekort endast köpas via Ifiske; https://www.ifiske.se/fiskekort-edsan.htm eller via iFiske appen som finns att ladda ned för Android och iPhone/iPad

Vi finns tre stycken fiskezoner i Edsån.

Norra Zonen/ Blå zonen– Endast flugfiske.

Mellan zonen/ Gröna zonen- Spinnfiske, flugfiske samt fiske från hyr båtar eller egen traditionell flytring. Med traditionell flytring menas flytring som framförs med simfenor och inte åror.
Observera att trolling eller svirvelfiske ej är tillåtet från båtfiske.


Södra zonen/ Gula zonen
– Spinnfiske, mete samt flugfiske.