Hotell- och konferensverksamheten vid Sätra Bruks Herrgård stängs ner

Med anledning av coronaviruset Covid-19 stänger hotell- och konferensverksamheten tillsvidare på Sätra Bruks Herrgård.

Just nu drabbas hotell- och konferensbranschen hårt av effekterna av Coronaviruset. Folkhälsomyndigheten och regeringen har beslutat att alla sammankomster och evenemang med fler än 50 deltagare tills vidare ska ställas in. Folk reser mindre, håller sig hemma för att minska spridningen av smitta och evenemang med mera ställs in.

Vi har därför valt att tillsvidare stänga ner hotell- och konferensverksamheten.

Detta är naturligtvis ett tråkigt besked att ge, men vi ser inte nuläget att vi kan driva verksamheten på det sätt vi önskar. I dessa extraordinära tider hoppas vi ändå att alla har förståelse för detta och att Sätra Bruk jobbar för att hitta de bästa lösningarna.

Alla som bokat en hotell- eller konferensvistelse hos oss avbokas självklart kostnadsfritt. Våra kunder behöver inte göra någonting själva för att avboka. Har ni andra bokningar i samband med er vistelse hos oss så måste ni däremot avboka det själva.

Övrig verksamhet som bedrivs av Sätra Bruk AB så som skogsbruket, vattenkraften och jordbruket kommer fortsätta drivas som vanligt.

Tveka inte att höra av er till oss om ni har några frågor.

Frågor gällande stängningen av hotell- och konferensverksamheten samt pressfrågor:
Susanne Björk, kommunikatör
0701-06 31 13
susanne.bjork@allmannabarnhuset.se  

Frågor gällande bokningar och betalningar:
Jimmy Bergqvist, driftansvarig Hotell & Konferens
0735-32 24 02
jimmy@satrabruk.se  

The Hotel and Conference Center at Sätra Bruk is Closed

Due to the coronavirus Covid-19, the hotel and conference facilities at Sätra Brukmanor are closing for an indefinite time.

Right now, our industry is suffering from the effects of the Corona virus. The Public Health Agency and the Government have decided that all gatherings and events with more than 50 participants will be cancelled until further notice. People travel less, stay at home to reduce the spread of infection and events etc are cancelled.

We have therefore, at the moment, chosen to close down the hotel and conference center until further notice.

This is, of course, not a pleasant message to give, but due to the current situation it is not possible for us to run the business in the way we want. However, in these extraordinary times we hope that everyone understands this and that Sätra Bruk is working on finding the best solutions.

Anyone who has booked accommodation or a conference in our facilities is of course cancelled free of charge. Our customers don’t have to do anything themselves to cancel. If you have other bookings in connection with your stay with us, you must cancel it yourself.

Do not hesitate to contact us if you have any questions.

Questions regarding the closure of the hotel and conference center and press questions:
Susanne Björk, Communications Manager  
 +46 701 06 31 13
susanne.bjork@allmannabarnhuset.se

Questions regarding bookings and payments:
Jimmy Bergqvist, Operations Manager Hotel & Conference
+46 (0)735-32 24 02
jimmy@satrabruk.se